Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg

Övningsprogram till läs och skrivinlärningsmaterialet Bli en läsare, för ungdomar och vuxna. Innehåller en rad olika träningprogram för bla träning av sambandet språkljud - bokstavstecken och träning av fonologisk medvetenhet.

Pröva nu » Köp »

Helpstart image

HELP Start
Träna Stavning/Säker på ljuden

Övningsprogram som finns i läromedelspaketen HELP Start, engelska för elever med dyslexi. Tränar engelsk stavning och uttal.

Pröva nu » Köp »

Generic placeholder image

HELP Start
Digital kortlåda

”HELP Start Digital kortlåda” är en del av HELP Start, engelska för elever med dyslexi.
Den är ett alternativ till de vanliga tavelkorten. Lämplig att använda på interaktiv tavla.

Pröva nu » Köp »


Så fungerar kroppen

Så fungerar kroppen

Så fungerar kroppen beskriver funktionen av kroppens olika delar och hur de samarbetar. Den tar upp det egna ansvaret att hålla kroppen frisk.
I arbetsboken finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader.

Digitala böcker med:

  • text
  • ljud
  • bild
  • interaktivitet

Pröva nu » Köp »

Dag 1 år 5

Dag 1 År 5

”Dag 1 år 5” är ett läromedel för gymnasiesärskolan där eleven ska komma fram til hur livet kan se ut, efter avklarad skolgång vad det gäller bla sysselsättning, boende och fritidsintressen. Innehåller korta fakta texter och uppgifter. Ljudstöd

Pröva nu » Köp »